MY LIFE

Jestem nastoletnią dziewczyną. Znajomi mówią na mnie Miśka. Muzyka jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Ten mikroblog odzwierciedla moje zainteresowania. Jeśli przypadł Ci do gustu - obserwuj, rebloguj, serduszkuj!
xoxoxoxoxoxoxo
Making of "Gone With The River" (x)

(Source: fuckyeahmilesmcmillan)

c0untercultured:

Happy Birthday Frances Bean Cobain

cc

(Source: comealive-kurt)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter