MY LIFE

Jestem nastoletnią dziewczyną. Znajomi mówią na mnie Miśka. Muzyka jest dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Ten mikroblog odzwierciedla moje zainteresowania. Jeśli przypadł Ci do gustu - obserwuj, rebloguj, serduszkuj!
xoxoxoxoxoxoxo
I am constantly and always looking for new. For the end of curiosity also makrs the beginning of boredom. And boredom is hell on earth.

            Ben Barnes

(Source: god-ben-barnes, via ben-barness)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter